اخبار تجهیزیاران

فروش آنلاین
محصولات جدید
  • محصولات جدید
  • فروش ویژه
  • پرفروش ها

اسپکتروفتومتر سری AL800 آکوالیتیک آلمان

Spectrophotometer AL800 Aqualytic

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 6700 جنوی انگلستان

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7310 جنوی انگلستان

فتومتر مرئی پرتابل AL100 ساخت کمپانی آکوالیتیک آلمان

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7300 جنوی انگلستان

اسپکتروفتومتر دو پرتویی مدل 6850 جنوی انگلستان

اسپکتروفتومتر اسپلیت بیم مدل 6715 جنوی

اسپکتروفتومتر UV/VIS اسپلیت بیم مدل 6705 جنوی

اسپکتروفتومتر UV/VIS با اسکن طول موج مدل 7305

فتومترهای برنامه ریزی شده پرتابل مدل AL400 و AL410

اسپکتروفتومتر UV/VIS با اسکن طول موج مدل 7315

نماینده رسمی محصولات

TOF
LOVIBOND
Jenway
Index Instruments
Electrothermal
Aqualytic