برگزاری دوره های آموزش آنلاین در تجهیزیاران

شرکت تجهیزیاران در نظر دارد برای نیمه دوم سال 97 ، اقدام به برگزاری دوره های آنلاین آموزش در خصوص معرفی و آموزش عملکرد محصولات کمپانی ه...

ادامه مطلب