اخبار تجهیزیاران

مطالب آموزشی

فروش آنلاین
محصولات جدید
  • محصولات جدید
  • فروش ویژه
  • پرفروش ها

اسپکتروفتومتر سری AL800 آکوالیتیک آلمان

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 6700 جنوی انگلستان

تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7310 جنوی انگلستان

تماس بگیرید

فتومتر مرئی پرتابل AL100 ساخت کمپانی آکوالیتیک آلمان

اسپکتروفتومتر مرئی مدل 7300 جنوی انگلستان

تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر دو پرتویی مدل 6850 جنوی انگلستان

تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر اسپلیت بیم مدل 6715 جنوی

تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر UV/VIS اسپلیت بیم مدل 6705 جنوی

تماس بگیرید

اسپکتروفتومتر UV/VIS با اسکن طول موج مدل 7305

تماس بگیرید

فتومترهای برنامه ریزی شده پرتابل مدل AL400 و AL410

اسپکتروفتومتر UV/VIS با اسکن طول موج مدل 7315

تماس بگیرید

فلیم فتومترصنعتی PFP7، جنوی انگلستان

تماس بگیرید

نماینده رسمی محصولات

TOF
LOVIBOND
Jenway
Index Instruments
Electrothermal
Aqualytic