مطالب آموزشی, ویدئوهای آموزشی

آموزش استفاده از پولتستر لاویباند

در این ویدئو با نحوه استفاده از کیت سنچش کلر آزاد باقیمانده و pH با استفاده از معرف های قرص DPD و Phenol Red رپید کمپانی لاویباند LOVIBOND آلمان آشنا می شوید ،