اخبار تجهیزیاران

صبحانه کاری اتاق ایران و آلمان شهریور 1402

امروز مورخ اول شهریور ماه 1402 مقارن با روز بزرگداشت پزشک و نزدیک شدن برگزاری نمایشگاه Medica، به دعوت اتاق مشترک ایران و آلمان جلسه ای با حضور فعالان در حوزه ی شرکت های تولیدکننده و واردکننده تجهیزات آزمایشگاهی عضو ، در محل این اتاق برگزار گردید.

این شرکت هم به عنوان عضو قدیمی و فعال اتاق ایران و آلمان در این جلسه به نمایندگی آقای مهندس امین رنجبر مدیریت فروش حضور یافت و به بحث و تبادل نظر در خصوص موانع و مشکلات موجود در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی اعم از برقراری ارتباط بیشتر با صاحبان کسب و کار آلمانی ، انتقال دانش و فناوری به ایران ، شرکت در نمایشگاههای بین المللی و تسهیل در امر صدور ویزای کاری پرداختند.

میتوان گفت این جلسه به عنوان شروع یک حرکت سازنده از سوی اتاق ایران و آلمان در راستای رفع مشکلات تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات آزمایشگاهی قابل تقدیر و ستایش است.