مطالب آموزشی

اندازه گیری کلر در آب

اندازه گیری کلر در آب

یکی از رایج ترین روش های گندزدایی در دنیا، کلر زنی است. با وجود اینکه روش های متعددی برای گندزدایی و ضدعفونی کردن در دسترس هستند، به دلیل مزایای این روش، کلر زنی در بسیاری از صنایع برای ضد عفونی کردن آب ورودی به فرایند به کار می رود.

کلر زني ممكن است به علت ترکيب با فنل ها وساير تر کيبات آلي موجود در منابع آب موجب پيدايش طعم، بو و اثرات نا مطلوب در آب نيز شود.

دانلود کنید