محصولات با تخفیف های شگفت انگیز

مجموعه سنجش دیجیتال کلر و pH اسکوبا Scuba II با معرف های اضافی

تماس بگیرید

مجموعه سنجش دیجیتالی کلر AL100 با قرص سنجش اضافه

تماس بگیرید

مجموعه فتومتر سنجش COD به همراه راکتور و ویالهای اضافه اندازه گیری

تماس بگیرید

مجموعه کلرسنجی و pH متر AL100 سه در یک ، با قرص سنجش اضافه

تماس بگیرید

ویال COD رنج بالا 0 تا 15000 میلی گرم بر لیتر آکوآلیتیک 10 بسته 25 عددی

تماس بگیرید

ویال COD رنج پایین 0 تا 150 میلی گرم بر لیتر آکوآلیتیک 10 بسته 25 عددی

تماس بگیرید

ویال COD رنج متوسط 0 تا 1500 میلی گرم بر لیتر آکوآلیتیک 10 بسته 25 عددی

تماس بگیرید