عنوان:شرکت تجهیزیاران | تجهیزات آزمایشگاهی
وب‌سایت:https://www.tadjhizyaran.org
پیش فاکتور
تلفن:66400365
آدرس: خیابان فلسطین ، خیابان بزرگمهر ، پ 20 ، ط 5
گیرنده: - - -
ردیفشناسهمحصولقیمتمبلغ تخفیفتعدادمبلغ کل
کلتومان0تومان
مبلغ کل تومان
مبلغ نهایی تومان
تومان
توجه :این پیش فاکتور به منزله فروش قطعی نمی باشد و جهت دسترسی آسان کاربران اینترنتی برای عملیات اولیه خرید از سایت صادر میشود و اعتبار آن تنها یک روز میباشد و بعد از پرداخت از طریق درگاه بانکی فروش نهایی میشود و فاکتور فروش همراه با کالا قابل ارائه میباشد.
مهر و امضای فروشگاه
مهر و امضای مشتری
چاپ این برگه دریافت PDF بازگشت اقدام به پرداخت